Hotel

13104048wl4h.jpg

Yuntai Mountain Cloud Hotel

Address:No. 12 Futian Road, Yuntai Mountain Shiling service area

Phone:0391-7709226

13104048wl4h.jpg

Yuntai Mountain Xinyue Hotel

Address:Jiaozuo city black Shiling Xiuwu County service area 5 Street 2

Phone: 13903898461

13104048wl4h.jpg

Shenhua Fasthotel

Address:Four street Jiaozuo City Xiuwu County shore Township black Shiling Service Area No. 1

Phone:18339181288

13104048wl4h.jpg

Yuntai Mountain holiday Timber House Hotel

Address:Yuntai Mountain scenic area in front of the black Shiling service area West Street, No. 8

Phone:0391-7708266 

13104048wl4h.jpg

Home and guesthouse (Yuntai Mountain branch)

Address:Four street Jiaozuo City Xiuwu County shore Township black Shiling Service Area No. 1

Phone:18339181288

13104048wl4h.jpg

Pok Oi ancient Milky Way Hotel

Address:Pok Oi scenic area at the entrance of the power station, near green road.

Phone:0391-8628188 

13104048wl4h.jpg

Jiaozuo hotel chain store

Address:Fraternity County, Jiaozuo fraternity development avenue and Binhe Road intersection 200 meters south

Phone:0391-8387777

13104048wl4h.jpg

Traders Hotel (fraternity)

Address:Fraternity County, Zhongshan Road, Eastern Jiaozuo, 200 meters east of the North Road

Phone:0391-8622099